Back

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SZKOLENIAMI?
SPRAWDŹ CZY PRZYSŁUGUJE CI DOFINANSOWANIE Z kfs lub bur.
ZREALIZUJ SZKOLENIE DLA SIEBIE LUB PRACOWNIKÓW ZA 0 ZŁ!

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczął się kolejny nabór wniosków na dofinansowanie usług szkoleniowych prowadzony w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W Planie Funduszu Pracy na rok 2022 na wydatki KFS przeznaczono kwotę 177 470 tys. zł. Oznacza to ponad 177 milionów czeka na przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą postawić w tym na rozwój swoich kompetencji. Nabór skierowany jest do właścicieli oraz pracowników wszystkich firm, urzędów, fundacji prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, daje on możliwość dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, wynikającego z inicjatywy własnej pracodawcy lub też za jego zgodą. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy oraz zwiększanie kompetencji pracowników w stosunku do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestowanie w kadrę pracowniczą przedsiębiorstwa powinno wspomóc pozycję pracowników, jak i samej firmy na konkurencyjnym rynku pracy.

Skorzystaj z dofinansowania i wzbogać firmę o nowe usługi. Odkryj możliwości wykorzystania dronów w swojej branży. Zyskaj nowych partnerów biznesowych oraz klientów indywidualnych. Wzmocnij kompetencje swoich pracowników. Buduj swoją jakość oraz konkurencyjność na rynku pracy razem z nami.

Aktualnie prowadzimy ankietę przeznaczoną dla osób mieszkających w wybranych podregioniach na terenie WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO udziel odpowiedzi na zawarte w niej pytania i sprawdź czy możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco będziemy informować o wszelkich akcjach związanych z dotacjami prowadzonymi na terenie wybranych województwików 

 

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o dotację?

 

Środki pochodzące z KFS oferują bardzo atrakcyjny system finansowania usług szkoleniowych. Przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Bardzo dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych fakt, że udzielenie wsparcia odbywa się na zasadzie dofinansowania, a nie refundacji. Oznacza to, że podmiot chcący brać udział w szkoleniu nie musi „zamrażać” swoich środków i oczekiwać na ich późniejszy zwrot.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Należy również pamiętać o tym, że pracownik kierowany na szkolenie przy wsparciu środków KFS musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Korzyści płynące z dofinansowań

Wystarczy trochę motywacji by móc zrealizować upragnione szkolenie całkowicie za darmo. Wysokość dofinansowania może objąć kwotę nawet do 15 tys. złotych, zatem gra jest warta przysłowiowej „świeczki”. Dzięki pozyskaniu takich funduszy, można korzystać z wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia nie wyjmując z kieszeni ani złotówki.

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to fundusz, z którego środki, które można przeznaczyć na szkolenia tylko dla pracodawców oraz pracowników.
 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracownikóww wysokości:

  • 100% kosztów kształcenia – w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób zatrudnionych).
  • 80% kosztów kształcenia

Aby otrzymać środki z KFS dla siebie lub swoich pracowników wystarczy, że pracodawca złoży odpowiedni wniosek!

PARP / BUR

To ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych, która umożliwia przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom prywatnym uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

Dla firm: Ilość zatrudnianych pracowników w przedsiębiorstwie oraz jego dochody decydują o wysokości dofinansowania, o jakie mogą ubiegać się zainteresowani. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Dla osób prywatnych: Aby skorzystać ze wsparcia, nie musisz posiadać działalności gospodarczej! Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Uzyskaj wsparcie na poziomie nawet 95%!

Language