Back

WARSZTATY / PRELEKCJE / WYKŁADY

Nasz zespół to w szczególności Instruktorzy a co za tym idzie jesteśmy w stanie  poprowadzić szkolenia czy warsztaty z zakresu bezzałogowych statków powietrznych. Do tej pory przeszkoliliśmy setki osób do uzyskania państwowych uprawnień na operatora drona. Możemy przygotować warsztaty z wybranego przez Klienta zakresu materiału, uczestnicy mogą otrzymać wydrukowane materiały szkoleniowe. Wyjaśnimy gdzie można latać dronem, a gdzie nie, komu i po co potrzebne jest świadectwo kwalifikacji operatora drona, odpowiemy na wszystkie pytania. Czas trwania prelekcji około 1-3h.

Tematyka do uzgodnienia, ale proponujemy np. 
1. “Jak legalnie mogę latać dronem?”
Kwestia prawna latania dronami, uświadomienie o istnieniu stref lotniczych, różnych klas przestrzeni powietrznych, kto i jak może nas sprawdzić, jakim dronem i gdzie można latać?

2. “Dlaczego drony latają?” 
Fizyka, aerodynamika, kwestie techniczne, omówienie podzespołów działających w dronach.

Language